Bón thúc cho cây vào lúc nào?

Bón thúc cho cây vào những giai đoạn cây cần nhiều phân để sinh trưởng và phát triển. Đó là  giai đoạn cây còn nhỏ, cần phát triển thân lá mạnh, giai đoạn cây đẻ nhánh, đâm chồi, giai đoạn  hình thành hoa và giai đoạn quả đang lớn.

bón thúc cho câyBón thúc cho cây rau như : cải bắp, cải bẹ, cải xanh, dưa leo, cà tím…  thường bón thúc 3 lần : lúc cây còn nhỏ ( 2-3 cặp lá thật) để cây phát triển thân lá, giai đoạn ra hoa và giai đoạn quả đang lớn ( các cây rau ăn quả). Các loại cải bón thúc sau khi trồng 8-10 ngày, lần 2 sau khi trồng 22-25 ngày và lần 3 là 40 – 45 ngày sau khi trồng.

Đối với ngô, bón thúc cho cây làm 3 lần :  lần 1 sau khi cây mọc 10- 12 ngày, chủ yếu phân đạm, nếu chưa bón lót phân lân thì bón vào đợt này; lần 2 sau khi cây mọc 20 -25 ngày, gồm đạm và kali ; lần 3 sau khi cây mọc 40 – 45 ngày , cũng gồm đạm và kali. Như vậy lượng đạm cho cả vụ chia bón 3 lần, lượng kali chia 2 lần bón đều nhau.

Bón thúc cho cây ăn quả hàng năm thường bón thúc 2 – 3 lần vào giai đoạn sau khi thu hoạch ( chủ yếu bón đạm), trước khi ra hoa ( đạm và lân), và khi quả mới hình thành còn nhỏ ( đạm và kali). Giai đoạn từ khi chuẩn bị ra hoa đến khi quả đang lớn nên phun thêm phân bón qua lá.

Với các cây công nghiệp lâu năm như cà phê, hồ tiêu , ca cao, mỗi năm bón thúc 2 – 3 lần vào đầu, giữa và cuối mùa mưa, trong đó chú ý 2 đợt vào đầu và cuối mùa mưa. Với cây cà phê, lượng đạm và lân chia đều bón 3 lần, phân kali chủ yếu bón đợt sau cùng.

 Bón thúc cho cây cần dựa vào đất, vào cây, và cả thời tiết từng mùa vụ. Từ đó mà định loại phân, lượng phân và thời gian bón cho thích hợp.  “ Nhìn cây, nhìn đất, nhìn trời để bón phân” là câu bà con nông dân mình luôn tâm đắc.

Kỹ thuật gieo trồng & chăm sóc cây – TS. Nguyễn Đăng Nghĩa

2 thoughts on “Bón thúc cho cây vào lúc nào?”

Leave a Comment