Cà rốt trồng theo cách an toàn

Cà rốt là cây chịu lạnh, nhiệt độ thích hợp 20 -22oC. Ưa ánh sáng dài ngày và cường độ ánh sáng mạnh, đất vừa đủ ẩm ( khoảng 60 – 70%), đất ẩm quá củ cà rốt dễ bị thối. Giống như củ cải, rễ chính của cà rốt phình to dùng làm rau ăn, các rễ phụ rất ít nên đất cần tơi xốp và đủ chất dinh dưỡng.

Cà rốt là cây trồng có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao, được dùng để ăn tươi và chế biến thành sản phẩm hàng hoá.

cây cà rốt

1.Giống cà rốt

Giống địa phương hiện nay chủ yếu là giống Đà Lạt, thời gian sinh trưởng 95 – 100 ngày, củ dài 18-22cm, năng suất 20 – 25tấn/ha.

Các giống nhập nội của Pháp có Nantaise, Seamllienee, Tim-Tom, củ dài 22-25cm, năng suất cao.

2. Thời vụ

Cà rốt trồng  vụ chính ở các tỉnh phía Bắc vào tháng 9-10, ở  Đà Lạt tháng 10-11. Có thể gieo sớm hoặc muộn hơn 1 tháng.

3.Cách trồng cà rốt

Đất làm kỹ, lên luống rộng 1,0-1,2m, cao 15-20cm. Sauk hi lên luống rải phân đều trên mặt luống, trộn đảo kỹ với đất rồi phủ lớp đất mỏng sau đógieo hạt. Lượng hạt gieo khoảng 0,4-0,5kg/1.000m2

Vỏ hạt cà rốt có lớp lông cứng khó thấm nước, trước khi gieo cần vò kỹ cho gãy hết long, cho vào túi vải tưới ẩm đều, sau 2 ngày đêm đem gieo để hạt mọc đều. Sauk hi gieo dùng cào cào nhẹ cho đất phủ lên hạt rồi lấy rơm phủ lên. Tưới nước hàng ngày.

Khi cây mọc 5-8cm tỉa bỏ cây xấu lần đầu, khi cây cao 12-15cm thì tỉa định cây, để lại cây cách nhau 12-15cm. Mật độ 30.000-40.000ca6y/1.000m2. Sauk hi tỉa định  cây xới nhẹ cho đất tơi xốp củ sẽ phát triển thuận lợi, kết hợp nhổ cỏ.

4.Phân bón ( 1.000m2)

– Bón lót:

Phân chuồng hoai 2,0-2,5tấn + 20kg super lân +8-10kg KCl

– Bón thúc:

Lần 1 sau khi tỉa cây lần đầu và lần 2 sau khi tỉa định cây, mỗi lần 3-4kg ure.

5. Phòng trừ sâu bệnh:

a.Sâu hại

Chủ yếu là sâu xám phá hại khi cây còn nhỏ, sâu khoang và rệp hại khi cây lớn. Trừ sâu xám phun các thuốc Basudin, Sevin, Padan. Trừ sâu khoang phun các thuốc vi sinh nhóm BT ( Biocin, Dipel…), Sherpa, Polytrin…Trừ rệp dùng các thuốc dùng các thuốc Bassa, Sherpa..

b. Bệnh hại

Bệnh thối đen ( do nấm Alternaria radicirima) và bệnh thối khô ( do nấm Pronarostrupii sp.). Các nấm này hại cả lá, thân và củ. Phòng trừ bằng các thuốc gốc đồng, Dithane-M, Rovral.

củ cà rốt có giá trị dinh dưỡng rất cao

6. Thu hoạch
Cà rốt được thu hoạch khi thấy các lá dưới chuyển màu vàng, các lá non ngừng sinh trưởng, vai củ tròn đều thì cần thu hoạch ngay để đạt chất lượng cao.
Thu hoạch vào những ngày khô nắng. Nhổ củ, làm sạch đất, rửa bằng nước sạch và cắt bớt phần lá, chỉ để lại đoạn cuống dài 15-20 cm.

Sổ tay trồng rau an toàn

2 thoughts on “Cà rốt trồng theo cách an toàn”

Leave a Comment