Cách trồng su hào an toàn

1.Đặc tính sinh học

Su hào được  hình thành từ thân cây phình to ra khi sinh trưởng ( gọi là củ), trong chứa nhiều dinh dưỡng dùng làm thực phẩm ( rau). Các yêu cầu ngoại cảnh giống bắp cải, nhưng su hào không đòi hỏi lắm đối với đất và phân bón, chịu được nóng hơn bắp cải 2-3 oC nên có thể trồng sớm hay trồng muộn hơn một chút. Tuy vậy nếu thiếu phân bón, thiếu nước, khí hậu nóng quá củ su hào thường khô, cứng và nhiều xơ.

2. Giống

Su hào trứng củ nhỏ, tròn , cuống lá nhỏ: có các gống su hào Sapa, Hà Giang ( Thời gain sinh trưởng từ lúc gieo hạt đến thu hoạch 80 – 100 ngày).

Su hào bánh xe củ lớn hơn, hơi dẹt, vỏ củ dày, cuống lá lớn có các giống : Tiểu Anh Tử ( Trung Quốc), Thiên Anh Tử ( Nhật)

Củ su hào
Củ su hào

3. Thời vụ

Thời vụ thích hợp để gieo hạt và trồng vào tháng 9 và tháng 10, thu hoạch tháng 1-2 năm sau. Có thể gieo trồng sớm vào tháng 8 hoặc muộn vào tháng 11. Tuổi cây giống 25 – 30 ngày.

4. Cách trồng

– Gieo hạt su hào trên luống ươm để lấy cây con trồng. Trước khi nhổ trồng 4-5 ngày ngưng tưới nước để cây con ra rễ mới. Khi nhổ trồng nên tưới nước trước vài giờ để dễ nhổ.

-Luống trồng rộng 0,8 – 1,0 m. Khoảng cách 30 x 35cm với su hào trứng, 35 – 40cm với su hào bánh xe. Mật độ 5.00 – 7.000 cây/ 1.000m2

5. Phân bón ( cho 1.000m2)

– Bón lót : Phân chuồng ủ hoai 1,5 -2,0 tấn + 10 – 12 kg Super lân + 4-5 kg KCl.

Bón thúc : 2-3 lần, mỗi lần 5 kg ure + 5 kg KCl hoặc 20 kg NPK 16-16-8.

Bón phân theo gốc hoặc giữa hàng cây. Có thể phun bổ  sung phân bón lá.

6.Phòng trừ sâu bệnh

Sâu bệnh gây hại chủ yếu trên su hào và biện pháp phòng trừ giống bắp cải và súp lơ

7. Thu hoạch su hào

Căn cứ vào thời gian sinh trưởng của từng giống, từng vụ, khi thấy lá non ngừng sinh trưởng, mặt củ đã bằng thì thu hoạch. Nếu để trễ củ già sẽ nhiều xơ, giảm phẩm chất. Năng suất trung bình 16-25 tấn/ha

Sổ tay trồng rau an toàn- Nguyễn Mạnh Chinh

 

1 thought on “Cách trồng su hào an toàn”

Leave a Comment