Cách bẫy rắn mối

Để bẫy được rắn mối thì điều đầu tiên cần biết làm thế nào để tìm kiếm rắn mối . Trong tự nhiên thì môi trường sống lý tưởng của rắn mối là những bụi rậm, lùm cây xung quanh nhà dân. Rắn mối cùng họ với kì nhông và hình dáng, kích thướt cũng … Read more

Nhận biết bò có chửa

 Dựa vào ngày phối giống (bỏ nọc) hay ngày dẫn tinh (phối tinh): sau 21 ngày (chu kì tiếp theo) mà không lên giống có thể xác định là bò đã mang thai.  Cách nhận biết quan những biểu hiện bên ngoài: – Hình dáng bụng con bò to dần (chú ý vùng bụng dưới … Read more