Nhận biết bò có chửa

 Dựa vào ngày phối giống (bỏ nọc) hay ngày dẫn tinh (phối tinh): sau 21 ngày (chu kì tiếp theo) mà không lên giống có thể xác định là bò đã mang thai.  Cách nhận biết quan những biểu hiện bên ngoài: – Hình dáng bụng con bò to dần (chú ý vùng bụng dưới … Read more