Để cây hoa hồng ra nhiều hoa

Hoa hồng là cây ưa sáng, ánh sáng không đủ cây sẽ khó ra hoa. Để cây hoa hồng ra nhiều hoa, chúng ta cần chú ý 3 vấn đề sau :

Để cây hoa hồng ra nhiều hoa1. Thời gian chiếu sáng phải dài

Cây hồng phải được để nơi thoáng gió và có nữa ngày chiếu sáng. Nếu để nơi râm mát, cây hoa hồng chỉ nở hoa  vào 2 mùa xuân và thu.

2. Phải tỉa cành

Tỉa cành là một trong những cách làm cần thiết để cây hoa hồng ra nhiều hoa. Hàng năm sau tháng 12, khi cây hoa hồng rụng lá phải tiến hành tỉa cành lần 1, cành nhánh để lại ở độ cao 15 cm, cắt ở phần trên chồi lá nở ra ngoài 1 cm, đồng thời cắt bỏ cành bên, cành bệnh và cành đồng tâm. Sau tháng 5, mỗi lần nở hết 1 lần hoa, thì cắt 2/3 hoặc một nữa cành, mục đích là tạo điều kiện cho cây mọc chồi mới. Nếu muốn hoa nở to, cũng có thể hái bỏ một phần nụ hoa, để dinh dưỡng tập trung và có thể kéo dài thời kỳ ra hoa.

3. Bón nhiều phân và kịp thời

Cây hoa hồng thích đất nhiều mùn và tơi xốp. Trong thành phần đất trộn để trồng cây ta trộn thêm tro bếp hoặc vỏ đậu, bánh dầu, phân hữu cơ hoai mục, phân trùn. Khi thay chậu cũng làm như vậy, khi cây đến giai đoạn sinh trưởng nhanh, cách 10 ngày bón phân một lần, tùy theo giai đoạn  sinh trưởng mà ta chọn phân NPK với tỉ lệ phù hợp. Bón phân thường xuyên và chọn phân bón phù hợp cho từng giai đoạn là cách làm cần thiết để cây hoa hồng ra nhiều hoa.

Ngoài ra cần chú ý phòng trừ sâu bệnh hại , định kỳ thay chậu và  bổ sung đất trồng .

Leave a Comment