Để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt

Cây có gốc, người có cội – đây là câu ta thường nghe khi muốn nói về xuất xứ, nguồn gốc của cây trồng. Một cây muốn sinh trưởng phát triển tốt, cần phải chú ý đến đặc điểm xuất xứ ,môi trường sống và điều kiện cần thiết của nó. Cây trồng có nguồn gốc xứ lạnh , phải trồng ở xứ lạnh, cây trồng ưa nước phải cung cấp đủ nước, cây cần thoát nước phải tránh nơi úng nước. Khi điều kiện môi trường được chú ý thỏa mãn thì ta cần chú ý đến câu tục ngữ “Nước, phân, cần, giống” mà ông cha ta đã tổng kết được, thông qua kinh nghiệm sản xuất lâu đời mà có.

Cây tiêu - loài cây trồng  có khả năng chống chịu kém
Cây tiêu – loài cây trồng  có khả năng chống chịu kém

Trong thực tế có loại cây trồng rất dễ tính, nhưng cũng có loại cây rất khó tính. Cũng là ngũ cốc, nhưng cây ngô lúc còn non chịu úng kém. Cây ngô mới mọc cho đến khi cây được 7-8 lá mà đất bị úng nước, cây sẽ vàng úa, bị úng lâu cây chết. Trái lại cây lúa dù ngập nước bao lâu cây vẫn sinh trưởng bình thường.

Cũng là cây công nghiệp lâu năm, nhưng cây tiêu rất kén đất,  khả năng chịu hạn, chịu úng , chịu mưa gió kém, dễ bị sâu bệnh. Trái lại cây điều lại có khả năng chịu đựng các điều kiện nói trên rất tốt. Biết được đặc điểm của từng loại cây, ta có biện pháp canh tác hợp lý làm cho cây sinh trưởng phát triển bình thường.

Theo Đời sống cây trồng – TS Nguyễn Đăng Nghĩa

Leave a Comment