Giun đất hữu ích cho cây trồng ra sao?

Sự hiện diện của giun ở trong đất đã làm tăng sản lượng cây trồng, đó là kết luận nghiên cứu gần đây. “Điều này không có gì đáng kinh ngạc”, phó giáo sư Jan Willem van Groenigen đến từ Trường Đại học Wageningen cho biết. “Cả nghìn năm nay người ta đều biết rằng giun đất có thể giúp ích cho sự phát triển của cây trồng. Tuy nhiên, chúng tôi không biết tác dụng này mạnh thế nào, hoặc không biết nó hoạt động ra sao. Đó là những gì mà chúng tôi đã nghiên cứu”.

giun datVan Groenigen và sinh viên Hannah Vos đã thu thập tất cả các bài báo đã được đăng đến nay về đề tài này: 58 nghiên cứu khác nhau, trong đó nghiên cứu lâu đời nhất là từ năm 1910. Tất cả các thí nghiệm đều liệu chừng tác dụng của giun đất đối với sản lượng cây trồng và sinh khối thực vật. Rồi sau đó, nghiên cứu gia sau tiến sĩ Ingrid Lubbers đến từ nhóm Sinh học Đất và là đồng tác giả nghiên cứu này có thể phân biệt các mẫu ở 1 số lượng dữ liệu lớn bằng cách sử dụng phương pháp thống kê được gọi là sự phân tích tổng hợp.

Toàn bộ kết quả của cuộc nghiên cứu này rất rõ ràng: “Trung bình, sự hiện diện của giun đất làm tăng 25% sản lượng cây trồng và 23% sinh khối dưới đất”, Ingrid Lubbers cho biết. “Chúng tôi cũng nhận thấy rằng giun đất không làm thay đổi hàm lượng nitơ của cây, điều đó cho thấy rằng chất lượng vụ mùa không bị ảnh hưởng. Vì thế, giun đất có ảnh hưởng rất tích cực đối với sản lượng cây trồng”.

Nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu sâu hơn về những cơ chế đằng sau tác dụng này của giun đất. Tác dụng tích cực này biến mất khi bón phân nitơ hoặc khi trồng những cây họ đậu (những cây này có thể làm đông đặc nitơ từ không khí). “Điều này cho thấy rằng giun đất làm tăng sản lượng cây trồng bằng cách làm tăng lượng nitơ sẵn có cho cây”, nghiên cứu gia sau tiến sĩ Kees Jan van Groenigen đến từ Trường Đại học Northern Arizona cho biết. Nitơ là 1 trong những dưỡng chất quan trọng nhất mà cây cần có để phát triển. “Thông qua việc đào bới và kiếm ăn, giun đất thải ra nitơ, nếu không thì nitơ này sẽ được khóa chặt ở chất hữu cơ trong đất hoặc ở chất thải thực vật”.

Điều đó có nghĩa là nhờ giun đất mà thiên nhiên cung cấp phân nitơ miễn phí cho chúng ta sao? “Không phải vậy”, Ingrid Lubbers tiếp lời. “Giun đất không tạo ra nitơ, chúng chỉ có thể hỗ trợ việc tạo ra nitơ sẵn có. Tác dụng tích cực này mạnh nhất khi bạn dùng 1 lượng lớn chất thải thực vật mà giun đất có thể ăn. Nếu bạn không làm điều đó, bạn phải chấp nhận việc mất chất hữu cơ trong đất để thải ra nitơ.

Kết quả nghiên cứu này có thể giúp chúng ta hiểu được tính hữu ích của giun đất trong việc xây dựng 1 nền nông nghiệp bền vững hơn.

 Theo Viện KHKT Mien nam 

Leave a Comment