Nuôi dê lấy sữa

Từ trước đến nay , bà con nông dân ta chỉ nghĩ đến việc nuôi bò lấy sữa chứ ít ai nghĩ đến việc nuôi dê lấy sữa bao giờ . Thế nên không nhiều người  biết được việc nuôi dê lấy sữa đang rất thịnh hành ở nhiều nước trên thế giới và đã […]

Read More