Trồng cây bơ bao lâu có trái ?

Câu hỏi : Bà chị ở Long Khánh tôi tôi có trồng 4 cây bơ cách đây đã 6 năm,nhưng chỉ có 1 cây là có trái còn 3 cây kia thì không có trái nào mặc dù vẫn cao lớn xum xuê . Vậy thì trồng cây Bơ bao lâu có trái ? Cây […]

Read More