CÁC GIỐNG CÂY HÒE

Cây hòe có hai loại giống là hòe nếp và hòe tẻ: cây hòe nếp phát triển nhanh, cho nhiều cành hơn cây hòe tẻ, màu lục nhạt khi còn non, có nhiều hoa to và đều, thường mọc ở ngọn thân cành, cuống ngắn, nở cùng một lúc, có màu nhạt, năng suất nụ […]

Read More