Máng uống tròn (gallon) làm bằng gang hoặc nhựa, loại to có dung tích 4 lít, loại nhỏ có dung tích 1 lít. Máng tròn này dùng cho gà 3 tuần tuổi (3 – 3,5lít/ 80 – 100 gà con); tuy vậy có nhược điểm gà đi lại va chạm làm nước trào ra gây nền chuồng ẩm thấp.

Máng uống dài, làm bằng tôn dài 0,6 – 1,2m, rộng đáy 10cm, rộng miệng 15cm, cao 10 – 15cm, trên miệng có máng chụp, khe chụp chỉ cừa cho gà thò đầu vào uống để gà không nhảy vào làm bẩn nước uống. Máng được đặt trên bệ cao 15 – 20cm, có lưới chắn. Bệ đứng máng uống có đường dẫn nước có thể làm bằng bương tre hoặc ống nhựa.

 

Máng tròn được sử dụng cho chăn nuôi gà trên sàn là chủ yếu, nước trào ra rơi xuống nền, không gây ẩm ướt sàn.

Máng uống dạng đĩa: nước dẫn trong lòng ống, khi gà mổ vào đĩa (gắn với dường ống nước) làm van mở ra, nước chảy nhỏ giọt đủ cho gà uống. Máng này dùng cho gà nhỏ.

Máng uống hình phễu: nguyên lý như máng uống đĩa, chủ yếu dùng cho gà dò và gà đẻ.

Máng uống núm: Khi gà ghé mỏ vào uống và án van vào nước nhỏ ra vừa đủ, gà thôi uống van đẩy ra đóng lại.

  • Chú ý: Muốn lắp đặt hệ thống máng uống tự động, phải có nguồn cấp nước với áp lực cao. Tốt nhất để tránh bị động, mỗi chuồng có bể (bồn) chưa nước khoảng 1m3, đặt cao hơn nóc chuồng gà để cấp nước cho hệ thống máng uống tự động.

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *