Phân dùng bón lót là những loại nào ?

phân dùng bón lót
phân lân thường được dùng bón lót đặc biệt cho đất chua phèn

Phân dùng bón lót là những loại phân mà cây không thể hấp thu ngay từ khi cây còn nhỏ, cần có một thời gian phân giải trong đất thành các chất dễ hấp thu. Phân dùng bón lót chủ yếu là phân hữu cơ. Phần lớn là phân gia súc ( phân chuồng) đã ủ hoai mục và phân hữu cơ chế biến. Ngoài việc cung cấp chất dinh dưỡng, phân hữu cơ còn làm cho đất tơi xốp, giúp tăng cường hoạt động cho hệ vi sinh vật có ích trong đất, để phát huy tác dụng này cần bón lót sớm, trước hoặc ngay khi chuẩn bị gieo trồng.

Phân dùng bón lót cho rau từ 15 – 50 tấn/ha, với cây ăn trái bón lót từ 10 – 20kg/ hố trồng. Lượng phân bón tùy loại cây và loại đất, đất xấu cần bón nhiều hơn đất tốt.

Vôi cũng là một loại phân dùng bón lót, đặc biệt đối với các vùng đất bị chua phèn hoặc các cây ăn quả lâu năm.

Phân hóa học cũng là loại phân dùng bón lót. Với các loại rau màu ngắn ngày thường bón lót cả lân và kali, ít dùng phân đạm bón lót. Đối với cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm, chủ yếu cũng bón lót lân và kali, có thể thêm ít đạm. Các loại phân hỗn hợp NPK cũng thường dùng bón lót. Phân đạm hóa học ( như urê, Sulfat Đạm) được cây hấp thụ nhanh nên không được dùng bón lót, bón lót sớm sẽ bị tiêu hao do bốc hơi.

Kỹ thuật gieo trồng & chăm sóc cây- KS. Nguyễn Mạnh Chinh

1 thought on “Phân dùng bón lót là những loại nào ?”

Leave a Comment