KỸ THUẬT GHÉP MAI

Chọn gốc ghép: Thông thường gốc ghép được chọn là gốc mai tứ quý ( giống này khỏe, ít sâu bệnh). Sau khi chọn gốc ghép xong, khoảng tháng 10 đến tháng 12 âm lịch, dùng cưa cắt hết cành nhỏ, tạo dáng theo ý mình, nếu không cần dáng thì cắt ngang thân cách […]

Read More