BẢO QUẢN GỪNG GIỐNG

Bảo quản gừng giống để phục vụ trồng cho vụ sau, phương pháp bảo quản gừng giống bằng cát khô là phương pháp có hiệu quả cao, dễ làm dễ áp dụng. Yêu cầu về kho, dụng cụ để thực hiện bảo quản Kho bảo quản: + Kho phải được thiết kế tại nơi cao […]

Read More