HỆ THỐNG KHÍ CANH VÀ TRỒNG CÂY BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÍ CANH

Khí canh là hệ thống mà rễ cây được đặt trong môi trường bão hòa với các giọt dinh dưỡng liên tục hay gián đoạn dưới dạng sương mù hay phun. Đây là mô hình khá phức tạp, cần nhiều thời gian chăm sóc, cần có kiến thức về thủy canh. Giới thiệu về hê […]

Read More