Nấm rơm phòng chữa bệnh cao huyết áp và u bướu

Nấm rơm cũng như các loại nấm ăn khác như nấm hương, nấm đầu khỉ, v.v… là loại chân khuẩn thích ôn, nhiệt độ thích hợp để nó phát triển là: Đối với tổ chức dạng sợi chân khuẩn là 36oC, còn đối với thể của hạt là 28oC – 32oC. Trong 100g, nấm rơm … Read more