Trái sầu riêng bị sượng và cách xử lý

Sầu riêng chính vụ thường thu hoạch vào mùa mưa nên trái hay bị sượng  làm cho trái có vị đắng, ăn không ngon. 1. Nguyên nhân sầu riêng bị sượng  – Trong thời kỳ nuôi trái, giữa lá non và trái có sự cạnh tranh chất dinh dưỡng làm cho trái phát triển kém, … Read more