Vì sao phải xén và tỉa cành cây ăn trái ?

Xén và tỉa cành cây ăn trái là một  việc làm  cần thiết trong chăm sóc cây ăn trái bởi vì nó liên quan đến năng suất cây trồng.  – Mục đích của việc xén và tỉa cành cây ăn trái là tạo cho cây có một hình dáng đều đặn, chắc chắn, thông thoáng, … Read more