Vôi ảnh hưởng đến Vi sinh vật trong đất

Phản ứng của dung dịch đất dường như không thay đổi dưới tác dụng của những dung dịch bên ngoài, gọi là tính đệm của dung dịch đất.

Tính đệm của dung dịch là khả năng giữ cho pH thay đổi ít, khi tác động các yếu tố hóa và sinh học làm tăng cường H+ va OH- trong đất.

Tính đệm của đất trước hết liên quan đến quá trinh trao đổi ion và khả năng chống lại hoặc axit hóa hoặc kiềm hóa dung dịch phân bón.

  1. Làm sao tăng tính đệm của đất

– Zeolite là chất đầu bảng làm tăng tính đệm của đất. Do chúng có khả năng “ hút” mạnh phân bón chúng ta bón vào, làm giãm ảnh hưởng tác động xấu đến pH. Zeolite có 2 loại phổi biến : Zeolite Si và Biochar.

– Acid amin: Các axit amin có thể đệm (phản ứng) với axit và bazơ, nên nó tăng tính ổn định chất đệm của đất

– Humic: tác dụng tương tự 2 chiều giống acid amin

– Hữu cơ, phân xanh

– Axit axetic có thể đệm với axit mạnh.

– Muối của axit yếu và bazơ mạnh cũng có tác dụng đệm: hình thành một axit yếu thay axit mạnh.

– Đệm do tác dụng của Al3+ linh động.

– Nếu đất chúng ta bón dự trử lượng MgCO3 và CaCO3 sẽ làm tăng tính đệm khi bón phân vào. Tốt nhất, nên trộn thêm lân nung chảy với (MgCO3 + CaCO3) tỉ lệ 1:1

Ví dụ về tác dụng chất đệm: CaCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 +CO2 + H2O.

Cho nên khi tưới nâng pH với CaO + K-humate, thì ta bón chất đệm ngay hoặc sau 3-4 ngày là tốt nhất.
————————————————————————
Lưu ý vài điều: Bón vôi không làm chay đất và chết vi sinh vật nếu bón đúng cách sẽ làm tốt đất và tăng cường hoạt động của vi sinh.

Vôi thì nên ngâm với nước để qua đêm, đến khi nào tưới thì mới pha humic. Hoặc cho CaO + nước để tạo thành bột Ca(OH)2 trước với tỉ lệ 1:1, rồi lấy bột này hòa với nước và humic để tưới.

Vì sao phải bón vôi CaO phải có humic? khi pha với nước nó sẽ tạo thành hổn hợp nhiều chất, trong đó có Ca(OH)2 + Ca-Humate ( là chất hình thành trong sản phẩm của k-humate phản ứng không hoàn toàn, chứ K-humate không phản ứng với Ca(OH)2. Ca(OH)2 là chất cải tạo pH cực nhanh, còn Ca-humate là chất gel không tan trong nước, tạo thành màng mỏng bao quanh phần tử đất, kết gắn chúng với nhau, cho nên đất giàu Ca humate đất có kết cấu viên bền vững và giàu mùn .Ca humate cây không hấp thu được nhưng đây là chất cực kỳ quan trọng trong quá trình cải tạo đất.

Viết một bình luận