Các phương pháp làm chết cây

Có rất nhiều phương pháp làm chết cây, sau đây là một trong những phương pháp làm chết cây hiệu quả nhất

– phương pháp thường được sử dụng nhất đó là cắt bỏ cây sát gốc, đối với các cây bé có thể đào tận gốc rễ , dùng thuốc diệt cỏ để phun

– đẽo hết phần vỏ xung quanh gốc cây khoảng 50 cm hoặc chặt cây rồi phun thuốc diệt cỏ vào

– cây cũng cần hô hấp , nếu rễ cây bị ngạt thở do lấp đất quá chặt hay bị cắt bỏ phần rễ cây sẽ bị chết dần

– cắt rễ cây sau cho CuSO4 vào

– trồng không đúng thời vụ , ko phù hợp khí hậu làm dễ bị sâu bệnh dẫn đến chết cây

– sử dụng muối để giết chết cây

– sử dụng lượng phân bón quá mức quy định đối vơí mỗi loại cây trồng

– ngập nước , thiếu nước

– sâu bệnh

Leave a Comment